_Kövess minket
Facebook Logo
Facebook Logo
Facebook Logo
logo
logo

Beat Saber Kihívás


A játék single race módban zajlik, expert nehézségen az alap zenére (1:50).

A verseny első helyezettje 50.000 Ft-os pénznyereményben részesül, míg a 2. és 3. helyezett vásárlási utalványt vihet haza.

Beat Saber Kihívás PlayIT Show

VERSENYKIÍRÁS

1.     Beat Saber kihívás

1.1           A verseny kiírója és szervezője: Meex Intern Kft.

1.2           Elérhetőségei:

                  E-mail: event@meex.hu

                  Postacím: 1095 Budapest, Soroksári út 48.

1.3           A Verseny neve: Beat Saber kihívás.

1.4           A Verseny kategóriája: egy napos kihívás

1.5           A Verseny alapjául szolgáló videojáték: Beat Saber (játékkiadó: Beat Games)

1.6           A Verseny kategóriája a Versenyzők száma szerint: egyéni;

1.7           A Verseny kategóriája:

                  a)       Playstation 4 Pro kategória (offline).

1.8           A verseny módjai:

                  a)       1 db offline verseny

                  A Verseny hivatalos honlapja: https://playit.hu/

                  A Versenyen a jelen Versenykiírásban foglaltak szerint nevezett Versenyzők vesznek részt (a továbbiakban: „Versenyző”).

 

2.          ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2.1           A versenyzők a Beat Saber játékban mérkőznek meg

2.2           A verseny célja, hogy a versenyző minél több pontot gyűjtsön. Pontokat úgy ér el, ha a megfelelő kardal vágja szét a vele szembe jövő akadályt.  Minél pontosabban és gyorsan végzi el a feladatot, annál több pontot kap érte.

2.3           Az a kihívó nyer, aki a legtöbb pontot szerzi. Egyenlő pontszám esetén az azonos pontot elért versenyzők játszanak még egy kört.

2.4           Elindítja a versenyt és kezdetét veszi a kihívás. Minden versenyző egyszer próbálkozhat.

2.5           A kihívás lebonyolítása, beleértve azok teljeskörű előkészítését, és az utólagos feladatok elvégzését is, a fő-admin (a továbbiakban „Fő-Admin”) feladata.

2.6           A Fő-Admin általános jogkörrel jár el a jelen pontban foglalt feladatokkal kapcsolatosan. A Fő-Admin a jelen Versenykiírásban foglalt kommunikációs platformokon kommunikál és kapcsolatot tart a Versenyzőkkel a mérkőzések során és azon kívül is.

2.7           A Fő-Admin köteles - a fenti, általánosan megfogalmazott feladatokon túl - elvégezni minden olyan feladatot, melyet a jelen Versenykiírás kifejezetten a Fő-Admin feladatkörébe utal.

2.8           A Fő-Admin munkáját más adminok segíthetik. Az adminok munkáját a Fő-Admin irányítja, őket utasíthatja.

2.9           A Versenyző a Játékot a mérkőzés közben megállíthatja vagy jelezheti a Játék megállítása iránti igényét, amennyiben erre egészségügyi ok, vagy hardware probléma vagy más nyomós ok szolgál. A Versenyző köteles a Játék megállítását megindokolni még a megállítást megelőzően vagy azt követően. Amennyiben a megállítás oka nem orvosolható a megállítástól számított 10 percen belül, a versenyzőt kizárjuk a versenyből.

2.10        Az Meex Intern Kft. a Honlapon és/vagy hírlevélben időről időre közzé teheti a kupa eredményeit, és tájékoztathatja a Versenyzőket a kupa egyes szakaszainak a legfontosabb eseményeiről.

2.11        Verseny

                  a)       a Meex Intern Kft. által biztosított hardverhez adathordozót, vagy bármilyen egyéb eszközt csatlakoztatni tilos. A Versenyző saját eszközök (különösen kontroller, fejhallgató) használatára kizárólag az Fő-Admin előzetes jóváhagyását követően jogosult.

                  b)    a Versenyzők saját ételt és italt nem vihetnek a konzolokhoz.

 

3.          A Verseny játékszabályai

3.1           A Verseny a jelen Versenykiírásban és a 3.3 pontban felsorolt Meex Intern Kft.  Szabályzatokban foglaltak szerint kerül megrendezésre és lebonyolításra. A jelen Versenykiírás és az Meex Intern Kft.  Szabályzatok a Versenyre együttesen alkalmazandók.

3.2           Versenykiírás

                  A jelen Versenykiírás a következő linken folyamatosan elérhető: https://playit.hu/

3.3           Meex Intern Kft.  Szabályzatok

                  a)    Versenyszabályzat

                  b)     Adatvédelmi Szabályzat

                  A fenti szabályzatok a továbbiakban együttesen: „Meex Intern Kft.  Szabályzatok”.

                  A Meex Intern Kft.  Szabályzatok a következő linken folyamatosan elérhetőek a Honlapon: https://playit.hu/

4.          Nevezés és részvételi feltételek

4.1           A kihívás nevezési időszaka egyetemektől függően eltérő

                  Nevezési időszakok:

                  Az esemény napján 2022.október.1. 10:00-17:00 óra között

4.2           A nevezésre csak és kizárólag a nevezési időszakban kerülhet sor a jelen Versenykiírásban és az Meex Intern Kft.  szabályzatokban foglaltak szerint.

4.3           A nevezés módja: a játékos megadja az animátor által kért adatokat.

4.4           A nevezés ingyenes, nevezési díj nincs.

4.5           A nevezéshez szükséges adatok: az animátor által kért adatok.

5.     NYEREMÉNY

                  A versenyző, a különböző helyezésekért eltérő Nyereményben részesülnek.

                  Az első helyezett 50.000 ft pénznyereményben részesül. A 2. és 3. helyezett vásárlásiutalványt vihet haza.

5.1.    A nyeremények átadása az esemény végén kerül átadásra 17:00 után

5.2.    Az Meex Intern Kft.  kizárja a Versenyből azt a Versenyzőt, akinek a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a nevezés során feltüntetett adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Versenyző egyéb okból nem felel meg a jelen Versenykiírásban vagy az Meex Intern Kft.  Szabályzatokban írt személyi vagy bármely más feltételeknek.

5.3.        A Versenyző téves adatszolgáltatásából eredően az Meex Intern Kft.  semmilyen felelősség nem terheli.

5.4.        Amennyiben a Nyereményt a hatályos törvények értelmében adó terheli, annak megfizetése az Meex Intern Kft. -t terheli. A Meex Intern Kft. -t a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6.          Játékbeállítások

6.1.    A Verseny során a következő játékbeállítások kötelezően alkalmazandók.

6.2.    A Beat Saber játék következő játékszabályai:

·       Játékmód: single Race

·       Zene: Alap zene (1:50)

·       Nehézség: expert

·       Hibázási lehetőség: végtelen

7.          fegyelmi szankciók, szabályszegés

7.1.    A Fő-Admin jogosult kizárni a Versenyzőt abban az esetben, amennyiben a Versenyző megszegi a jelen Versenyszabályzatban foglalt szabályokat (különös tekintettel az in-game szabályozásra), standardokat, kötelező játékbeállításokat figyelmen kívül hagyja vagy a fair play, tisztelettudó viselkedés és az együttműködés alapvető szabályait megszegi (a továbbiakban együtt „Szabályszegés”).

 

8.          Szerzői JOGOK

8.1.        A Meex Intern Kft.  jogosult a Versenyről bármilyen audiovizuális felvétel készítésére vagy ilyen felvétel készítésének engedélyezésére és felhasználására, ideértve különösen a nyilvánossághoz való közvetítés jogát (például a Verseny streamelése vagy egyéb platformon vagy technikákkal történő közvetítése). Az audiovizuális felvételek jogtulajdonosa az Meex Intern Kft.

8.2.        A Versennyel kapcsolatos bármilyen szerzői jogi jogsértést megvalósító felhasználás esetén az Meex Intern Kft.  a Versenyzővel szemben közvetlenül felléphet és az általa szükségesnek tartott lépéseket megteheti.

8.3.        A Honlap egésze és/vagy részei szerzői jogi, valamint az egyéb irányadó jogszabályokban írt védelem alatt állnak és az Meex Intern Kft.  valamennyi, az ilyen jogszabályok által biztosított jogosultság megilleti.

 

9.          A VERSENY Szellemi Alkotásai és a versenyző Profil Anyagai

9.1.        A Versenyző a Versenyre történő nevezéssel kifejezetten elismeri, tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Meex Intern Kft.  a Versenyző szerzői vagy egyéb jogi védelem alá eső szellemi alkotását/alkotásait – különösen ideértve a Verseny során a Versenyző által használt karakternevet (nickname-et), avatar-t, gamer tag-et vagy skin-t, előadóművészi tevékenységnek minősülő tevékenységét, a Versenyző által létrehozott adatbázist -, továbbá védjegyét (a továbbiakban mindezek együttesen: „Versenyző Szellemi Alkotások”) a Verseny lebonyolításához, a kapcsolódó promóciós és marketing tevékenységekhez, valamint a Verseny közvetítéséhez szükséges mértékben, időbeli és térbeli korlát nélkül, ingyenesen felhasználhassa.

9.2.        A Versenyző a Versenyre történő nevezéssel szavatolja, hogy a Versenyző Szellemi Alkotások felhasználása harmadik személyek semmilyen szerzői vagy egyéb jogát nem sérti, a Versenyző az ebből eredő bármilyen jellegű költségért, kárért, igényért felelősséggel tartozik. Ilyen esetben a Versenyző saját költségén megvédi az Meex Intern Kft.  az ellene, a Versenyző Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogok megsértése miatt előterjesztett igényekkel szemben és köteles az ilyen igényekkel kapcsolatban az Meex Intern Kft.  kártalanítani, ideértve, de nem kizárólagosan az Meex Intern Kft.  oldalán felmerülő jogi, adminisztratív, kiadásokat, kártérítés, vagy peren kívüli megegyezés összegét.

9.3.        A Versenyző engedélyezi, hogy az Meex Intern Kft.  a képmását, nevét, hangfelvételét, valamint háttértörténetét (a továbbiakban mindezek együttesen: „Versenyző Profil Anyagok”) felhasználhassa. Az ilyen felhasználás különösen kiterjed arra, hogy az Meex Intern Kft.  a Versenyzőről a Verseny és a Nyeremény átadása során kép- és hangfelvételt készítsen és azt bármilyen médiafelületen – különösen, de nem kizárólagosan közösségi média csatornáin – közzé tegye, valamint a Versenyzőt vagy a Versenyző Profil Anyagokat a Játékkal összefüggésben bármilyen módon és médiafelületen megemlítse.

9.4.        A Versenyző tudomásul veszi, hogy a jelen pontban írtak szerint a Versenyző Szellemi Alkotások és/vagy Versenyző Profil Anyagok felhasználására az Meex Intern Kft.  jogosult, azonban nem köteles.

 

10.        Vagyoni értékű jogok, Marketing

10.1.     A Versenyhez kapcsolódó valamennyi vagyoni értékű jog – különösen ideértve a marketing- és médiajogokat – jogtulajdonosa az Meex Intern Kft.

10.2.     Az Meex Intern Kft.  előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül a Versenyző semmilyen módon nem jogosult arra, hogy a Versenyen való részvételét kereskedelmi, üzleti céllal bármilyen módon felhasználja, ideértve – különös tekintettel a 13. pontban foglaltakra is – az Meex Intern Kft. -t megillető szellemi tulajdonjogok használatát, felhasználását is.

10.3.     A Versenyző vállalja, hogy az Meex Intern Kft.  ésszerű és indokolt kérésének megfelelően részt vesz meghatározott, a Versenyhez kapcsolódó promóciós eseményeken, interjúkon.

11.        Az Meex Intern Kft.  FELELŐSSÉGének kizárása és korlátozása

11.1.     A Verseny alapjául szolgáló játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az Meex Intern Kft.  kívülálló tényező. Az Meex Intern Kft.  az e pontban írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

12.        Egyéb rendelkezések

12.1.     Az Meex Intern Kft.  jogosult a Verseny során lebonyolított minden mérkőzést rögzíteni, arról felvételt készíteni, és annak felhasználásáról önállóan dönteni, a versenyző előzetes hozzájárulása vagy engedélye nélkül. A versenyző a nevezés elküldésével nyilatkozik arról, amennyiben bejut az offline döntőbe részt vesz az eseményen és egyben vállalja az is hogyha eljut a nagy döntő offline eseményéig ott is megjelenik.

12.2.     A Versenyző beleegyezik, hogy az Meex Intern Kft.  hírlevél formájában tájékoztathassa

12.3.     Az Meex Intern Kft.  kifejezetten fenntartja magának a jogot a jelen Versenykiírás bármilyen módon történő módosítására, ideértve a Versenykiírás visszavonását és/vagy a Verseny törlését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Meex Intern Kft.  a Verseny egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A jelen pontban foglaltakat a Versenyző a Versenyre történő nevezéssel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.