_Kövess minket
Facebook Logo
Facebook Logo
Facebook Logo
logo
logo

Crash Bandicoot Kihívás


A játék a The Wumpa Islands pályán zajlik, az első pályáján (N. Sanity Beach) egy Time Trial formájában. Az nyer, aki a legrövidebb idő alatt jut végig a pályán.

A verseny első helyezettje 50.000 Ft-os pénznyereményben részesül, míg a 2. és 3. helyezett vásárlási utalványt vihet haza.

Crash Bandicoot Kihívás PlayIT Show

VERSENYKIÍRÁS

 

1.     Crash bandicoot kihívás

1.1           A verseny kiírója és szervezője: Meex Intern Kft.

1.2           Elérhetőségei:

                E-mail: event@meex.hu

                Postacím: 1095 Budapest, Soroksári út 48.

1.3           A Verseny neve: Crash Bandicoot kihívás.

1.4           A Verseny kategóriája: egy napos kihívás

1.5           A Verseny alapjául szolgáló videojáték: Crash Bandicoot (játékkiadó: Activision Blizzard)

1.6           A Verseny kategóriája a Versenyzők száma szerint: egyéni;

1.7           A Verseny kategóriája:

                a)       Playstation 5 kategória (offline).

1.8           A verseny módjai:

                a)       1 db offline verseny

A Verseny hivatalos honlapja: https://playit.hu/

A Versenyen a jelen Versenykiírásban foglaltak szerint nevezett Versenyzők vesznek részt (a továbbiakban: „Versenyző”).

 

2.          ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2.1           A versenyzők a Crash Bandicoot 1 játékmódban mérkőznek meg

2.2           Az első sziget első pályáján időversenyen vesznek részt (time trial).

2.3           Az a kihívó nyer, aki a leggyorsabban ér végig a pályán. Azonos időeredmény esetén a következő pályán elért időeredmény számít (Jungle Rollers pálya).

2.4           Elindítja a pályát felveszi a stoppert és fut. Minden versenyző háromszor próbálkozhat amennyiben nem sikerült végig mennie a pályán elsőre.

2.5           A kihívás lebonyolítása, beleértve azok teljeskörű előkészítését, és az utólagos feladatok elvégzését is, a fő-admin (a továbbiakban „Fő-Admin”) feladata.

2.6           A Fő-Admin általános jogkörrel jár el a jelen pontban foglalt feladatokkal kapcsolatosan. A Fő-Admin a jelen Versenykiírásban foglalt kommunikációs platformokon kommunikál és kapcsolatot tart a Versenyzőkkel a mérkőzések során és azon kívül is.

2.7           A Fő-Admin köteles - a fenti, általánosan megfogalmazott feladatokon túl - elvégezni minden olyan feladatot, melyet a jelen Versenykiírás kifejezetten a Fő-Admin feladatkörébe utal.

2.8           A Fő-Admin munkáját más adminok segíthetik. Az adminok munkáját a Fő-Admin irányítja, őket utasíthatja.

2.9           A Versenyző a Játékot a mérkőzés közben megállíthatja vagy jelezheti a Játék megállítása iránti igényét, amennyiben erre egészségügyi ok, vagy hardware probléma vagy más nyomós ok szolgál. A Versenyző köteles a Játék megállítását megindokolni még a megállítást megelőzően vagy azt követően. Amennyiben a megállítás oka nem orvosolható a megállítástól számított 10 percen belül, a versenyzőt kizárjuk a versenyből.

2.10        Az Meex Agent Kft. a Honlapon és/vagy hírlevélben időről időre közzé teheti a kupa eredményeit, és tájékoztathatja a Versenyzőket a kupa egyes szakaszainak a legfontosabb eseményeiről.

2.11        Verseny

                a)       a Meex Agent Kft. által biztosított hardverhez adathordozót, vagy bármilyen egyéb eszközt csatlakoztatni tilos. A Versenyző saját eszközök (különösen kontroller, fejhallgató) használatára kizárólag az Fő-Admin előzetes jóváhagyását követően jogosult.

                b)    a Versenyzők saját ételt és italt nem vihetnek a konzolokhoz.

 

3.          A Verseny játékszabályai

3.1           A Verseny a jelen Versenykiírásban és a 3.3 pontban felsorolt Meex Agent Kft.  Szabályzatokban foglaltak szerint kerül megrendezésre és lebonyolításra. A jelen Versenykiírás és az Meex Agent Kft.  Szabályzatok a Versenyre együttesen alkalmazandók.

3.2           Versenykiírás

                A jelen Versenykiírás a következő linken folyamatosan elérhető:  https://playit.hu/

3.3           Meex Agent Kft.  Szabályzatok

a)              Versenyszabályzat

b)             Adatvédelmi Szabályzat

                A fenti szabályzatok a továbbiakban együttesen: „Meex Agent Kft.  Szabályzatok”.

                A Meex Agent Kft.  Szabályzatok a következő linken folyamatosan elérhetőek a Honlapon:  https://playit.hu/

4.          Nevezés és részvételi feltételek

4.1           A kihívás nevezési időszaka egyetemektől függően eltérő

                Nevezési időszakok:

                Az esemény napján 2022.október.1. 10:00-17:00 óra között

4.2           A nevezésre csak és kizárólag a nevezési időszakban kerülhet sor a jelen Versenykiírásban és az Meex Agent Kft.  szabályzatokban foglaltak szerint.

4.3           A nevezés módja: a játékos megadja az animátor által kért adatokat.

4.4           A nevezés ingyenes, nevezési díj nincs.

4.5           A nevezéshez szükséges adatok: az animátor által kért adatok.

5.     NYEREMÉNY

                A versenyző, a különböző helyezésekért eltérő Nyereményben részesülnek.

lásd honlap

5.1.    A nyeremények átadása az esemény végén kerül átadásra 17:00 után

5.2.    Az Meex Agent Kft.  kizárja a Versenyből azt a Versenyzőt, akinek a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a nevezés során feltüntetett adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Versenyző egyéb okból nem felel meg a jelen Versenykiírásban vagy az Meex Agent Kft.  Szabályzatokban írt személyi vagy bármely más feltételeknek.

5.3.        A Versenyző téves adatszolgáltatásából eredően az Meex Agent Kft.  semmilyen felelősség nem terheli.

5.4.        Amennyiben a Nyereményt a hatályos törvények értelmében adó terheli, annak megfizetése az Meex Agent Kft. -t terheli. A Meex Agent Kft. -t a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6.          Játékbeállítások

6.1.    A Verseny során a következő játékbeállítások kötelezően alkalmazandók.

6.2.    A Crash Bandicoot N Sane Trilogy játék következő játékszabályai:

·       Játékrész: Crash Bandicoot 1

·       Sziget: Első sziget (The Wumpa Islands)

·       Pálya: Első pálya (N.Sanity Beach)

·        Játékmód: Time Trial (idő futam)

7.          fegyelmi szankciók, szabályszegés

7.1.    A Fő-Admin jogosult kizárni a Versenyzőt abban az esetben, amennyiben a Versenyző megszegi a jelen Versenyszabályzatban foglalt szabályokat (különös tekintettel az in-game szabályozásra), standardokat, kötelező játékbeállításokat figyelmen kívül hagyja vagy a fair play, tisztelettudó viselkedés és az együttműködés alapvető szabályait megszegi (a továbbiakban együtt „Szabályszegés”).

 

8.          Szerzői JOGOK

8.1.        A Meex Agent Kft.  jogosult a Versenyről bármilyen audiovizuális felvétel készítésére vagy ilyen felvétel készítésének engedélyezésére és felhasználására, ideértve különösen a nyilvánossághoz való közvetítés jogát (például a Verseny streamelése vagy egyéb platformon vagy technikákkal történő közvetítése). Az audiovizuális felvételek jogtulajdonosa az Meex Agent Kft.

8.2.        A Versennyel kapcsolatos bármilyen szerzői jogi jogsértést megvalósító felhasználás esetén az Meex Agent Kft.  a Versenyzővel szemben közvetlenül felléphet és az általa szükségesnek tartott lépéseket megteheti.

8.3.        A Honlap egésze és/vagy részei szerzői jogi, valamint az egyéb irányadó jogszabályokban írt védelem alatt állnak és az Meex Agent Kft.  valamennyi, az ilyen jogszabályok által biztosított jogosultság megilleti.

 

9.          A VERSENY Szellemi Alkotásai és a versenyző Profil Anyagai

9.1.        A Versenyző a Versenyre történő nevezéssel kifejezetten elismeri, tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Meex Agent Kft.  a Versenyző szerzői vagy egyéb jogi védelem alá eső szellemi alkotását/alkotásait – különösen ideértve a Verseny során a Versenyző által használt karakternevet (nickname-et), avatar-t, gamer tag-et vagy skin-t, előadóművészi tevékenységnek minősülő tevékenységét, a Versenyző által létrehozott adatbázist -, továbbá védjegyét (a továbbiakban mindezek együttesen: „Versenyző Szellemi Alkotások”) a Verseny lebonyolításához, a kapcsolódó promóciós és marketing tevékenységekhez, valamint a Verseny közvetítéséhez szükséges mértékben, időbeli és térbeli korlát nélkül, ingyenesen felhasználhassa.

9.2.        A Versenyző a Versenyre történő nevezéssel szavatolja, hogy a Versenyző Szellemi Alkotások felhasználása harmadik személyek semmilyen szerzői vagy egyéb jogát nem sérti, a Versenyző az ebből eredő bármilyen jellegű költségért, kárért, igényért felelősséggel tartozik. Ilyen esetben a Versenyző saját költségén megvédi az Meex Agent Kft.  az ellene, a Versenyző Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogok megsértése miatt előterjesztett igényekkel szemben és köteles az ilyen igényekkel kapcsolatban az Meex Agent Kft.  kártalanítani, ideértve, de nem kizárólagosan az Meex Agent Kft.  oldalán felmerülő jogi, adminisztratív, kiadásokat, kártérítés, vagy peren kívüli megegyezés összegét.

9.3.        A Versenyző engedélyezi, hogy az Meex Agent Kft.  a képmását, nevét, hangfelvételét, valamint háttértörténetét (a továbbiakban mindezek együttesen: „Versenyző Profil Anyagok”) felhasználhassa. Az ilyen felhasználás különösen kiterjed arra, hogy az Meex Agent Kft.  a Versenyzőről a Verseny és a Nyeremény átadása során kép- és hangfelvételt készítsen és azt bármilyen médiafelületen – különösen, de nem kizárólagosan közösségi média csatornáin – közzé tegye, valamint a Versenyzőt vagy a Versenyző Profil Anyagokat a Játékkal összefüggésben bármilyen módon és médiafelületen megemlítse.

9.4.        A Versenyző tudomásul veszi, hogy a jelen pontban írtak szerint a Versenyző Szellemi Alkotások és/vagy Versenyző Profil Anyagok felhasználására az Meex Agent Kft.  jogosult, azonban nem köteles.

 

10.        Vagyoni értékű jogok, Marketing

10.1.     A Versenyhez kapcsolódó valamennyi vagyoni értékű jog – különösen ideértve a marketing- és médiajogokat – jogtulajdonosa az Meex Agent Kft.

10.2.     Az Meex Agent Kft.  előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül a Versenyző semmilyen módon nem jogosult arra, hogy a Versenyen való részvételét kereskedelmi, üzleti céllal bármilyen módon felhasználja, ideértve – különös tekintettel a 13. pontban foglaltakra is – az Meex Agent Kft. -at megillető szellemi tulajdonjogok használatát, felhasználását is.

10.3.     A Versenyző vállalja, hogy az Meex Agent Kft.  ésszerű és indokolt kérésének megfelelően részt vesz meghatározott, a Versenyhez kapcsolódó promóciós eseményeken, interjúkon.

11.        Az Meex Agent Kft.  FELELŐSSÉGének kizárása és korlátozása

11.1.     A Verseny alapjául szolgáló játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az Meex Agent Kft.  kívülálló tényező. Az Meex Agent Kft.  az e pontban írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

12.        Egyéb rendelkezések

12.1.     Az Meex Agent Kft.  jogosult a Verseny során lebonyolított minden mérkőzést rögzíteni, arról felvételt készíteni, és annak felhasználásáról önállóan dönteni, a versenyző előzetes hozzájárulása vagy engedélye nélkül. A versenyző a nevezés elküldésével nyilatkozik arról, amennyiben bejut az offline döntőbe részt vesz az eseményen és egyben vállalja az is hogyha eljut a nagy döntő offline eseményéig ott is megjelenik.

12.2.     A Versenyző beleegyezik, hogy az Meex Agent Kft.  hírlevél formájában tájékoztathassa

12.3.     Az Meex Agent Kft.  kifejezetten fenntartja magának a jogot a jelen Versenykiírás bármilyen módon történő módosítására, ideértve a Versenykiírás visszavonását és/vagy a Verseny törlését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Meex Agent Kft.  a Verseny egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A jelen pontban foglaltakat a Versenyző a Versenyre történő nevezéssel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.